Acta del comitè d’empresa PDI Laboral UdL. 10.02.21

Persones assistents::

CGT: Laura Bergés, Silvia Campanera, Özgür Günes Öztürk, Xavi Hosta, Agusti Liñan, Mariona Lladonosa, Èlia Obis, Juanma Solís i Pepa Valls.
UGT: Javier Álvarez, Teresa Capell Capell, Anna Fillat, Nayra Llonch Molina i Marc Macià Farré.
CCOO: Daniel Chemisana, Eduard Cristóbal Fransi, Paloma de Barron, Ignacio (Nacho) López, Maria José Puyalto.

1. Presentació dels delegats i delegades de personal

Silvia Campanera CGT (silvia.campanera@udl.cat). Professora associada del Departament de Psicologia, grau de Psicologia.
Laura Bergés CGT, (laura.berges@udl.cat). Professora agregada al Departament de Filologia Catalana i Comunicació, grau de Comunicació i Periodisme Audiovisuals.
Özgür Günes Öztürk CGT (ozgurgunes82@hotmail.com). Professora associada del Departament de Geografia i Sociologia, grau d’Educació Infantil.
Xavi Hosta CGT, (xavier.hosta@udl.cat). Professor associat del Departament Filologia Catalana i Comunicació, grau de Comunicació i Periodisme Audiovisuals.
Agustí Liñan CGT, (agutsi.linan@udl.cat). Professor associat del Departament de Pedagogia, grau d’Educació Infantil-Gestions Creatives.
Pepa Valls CGT, (pepa.valls@udl.cat), Professora agregada del Departament de Pedagogia, grau d’Educació Infantil-Gestions Creatives.
Mariona Lladonosa CGT, (mariona.lladonosa@udl.cat). Professora postdoctoral del Departament de Geografia i Sociologia, grau de Treball Social.
Èlia Obis CGT, (elia.obis@udl.cat). Professora associada del Departament de Medicina Experimental, grau en Ciències Biomèdiques i Grau en Nutrició Humana i Dietètica.
Juanma Solís CGT, (juanma.solis@udl.cat). Professor associat del Departament de Geografia i Sociologia, grau de Geografia.

Javier Álvarez Rodríguez UGT, (javier.alvarez@udl.cat). Professor agregat.
Marc Macià Farré UGT, (marc.macia@udl.cat). Professor associat del Departament d’Història, també a la UOC.
Anan Fillat UFT, (anna.fillat@didesp.udl.cat). Professora associada del Departament de Didàctiques Específiques.
Teresa Capell Capell UGT,  (teresa.capell@udl.cat). Professora departament de Produccio Vegetal i Ciencia Forestal.
Nayra Llonch Molina UGT, (nayra.llonch@didesp.udl.cat). Professora al Campus de Cappont.

Daniel Chemisana Villegas CCOO, (daniel.chemisana@udl.cat). Professor al Campus de Cappont.
Eduard Cristóbal Fransi CCOO, (ecristobal@aegern.udl.cat). Professor agregat del Departament d’Administració i Direcció d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals.
Paloma de Barron CCOO, (pbarron@dpriv.udl.cat). Professora agregada de Dret Civil.
Ignacio (Nacho) López CCOO, (nacho.lopez@udl.cat). Professor al Campus de Cappont.
Maria José Puyalto CCOO, (mariajose.puyalto@udl.cat) Professora agregada de Dret Mercantil (Departament de Dret Privat).

2. Constitució del nou comitè. Presidència i secretaria

La CGT presenta com a candidata a la presidència la Silvia Campanera. Per unanimitat de les persones assistents s’accepta la proposta.

La UGT presenta com a candidat a la secretaria el Marc Macià. Per unanimitat de les persones assistents s’accepta la proposta.

3. Altres

  • S’acorden càrrecs rotatoris a les funcions de presidència i secretaria del comitè. És a dir, 2 anys assumeix la presidència CGT i UGT la secretaria. Finalment, a proposta de CCOO i pel bon funcionament del comitè, s’acorda de manera unànime que d’aquí a dos anys es tornaran a votar i escollir els càrrecs amb les persones que es presentin.
  • S’acorda que es farà un reglament intern on s’especificarà el funcionament del comitè i l’elecció dels càrrecs i les seves funcions.
  • S’acorda que les reunions del comitè siguin cada 3 mesos i, sempre que ho consideri oportú el comitè, es convocaran les reunions amb antelació a aquests 3 mesos. L’horari sempre estarà supeditat a la voluntat i disponibilitat de la majoria dels membres del comitè.
  • S’acorda que a les reunions bilaterals Comitè-UdL (rector, vicerector, gerent, etc.) hi tingui dret a participar un membre de cadascun dels sindicats que tenen representació en el Comitè del PDI.
  • Respecte les diferents comissions existents i on hi podem participar com a  comitè hem de veure quines són aquestes comissions, en quines podem participar, en quines tenim vot, en quines tenim veu i en quines està vetat el comitè. A partir d’aquest anàlisi decidirem què fem, quines prioritzem, en quines participem i quants membres proposem per a que participin en cadascuna. Ens comprometem a que el llistat d’aquestes comissions les tinguem preparades per a la propera reunió del comitè.
  • Acordem que crearem un espai compartit al campus virtual que també podem usar com a espai de comunicació amb UdL, entre comitè, amb treballadores i treballadors, per fer reunions virtuals, etc. S’encarrega UGT de crear-lo.
  • Consensuem que els claus del correu les tindran la Silvia (presidenta) i el Marc (secretari). Faran petició a l’ASIC.
  • La Silvia (Presidenta) enviarà un correu per demanar una reunió urgent del comitè amb el Francesc Giné, vicerector de professorat.
  • S’acorda que un cop tinguem el llistat de comissions i s’hagi fet la reunió amb Francesc Giné convocarem el comitè a una reunió per començar a posar fil a l’agulla.

Lleida, 10 febrer del 2021
Comitè Empresa PDI Laboral de la Universitat de Lleida (UdL)

Publicacions relacionades