Acta del Consell de Govern de la UDL. 22.04.21

1.- Introducció. Secretària General. Dolors Toldrà.

Comença el Consell de Govern a les 9:30.

2.- Informe del Rector. Jaume Puy.

Valora positivament les reunions amb les Facultats i el Pla de Reequilibri. Sembla que les propostes del Pla s’aniran pactant de forma sectorial i quan hi hagi acord s’aniran portant a aprovació del Consell de Govern.

Es va renuir amb Xavier Grau, Secretari General d’Universitats. Li demana una solució estructural i una reunió amb el Conseller Tremosa. El 19 es reuneix amb el Conseller el qual es mostra comprensiu i disposat a trobar-hi solució. Li comunica que al juliol no es podrien pagar les nòmines. Proposa que el Consell de Govern sigui breu perquè avui el Conseller Tremosa està de visita a Lleida i vol parlar amb ell abans no marxi.

Informa sobre el cribratge, que ha detectat afectacions molt petites i s’haurien aïllat eficaçment. No es detecta que la presencialitat sigui un factor d’increment de risc de contagi. Assegura haver demanat la vacunació per al PDI i PAS però s’ha denegat perquè no són considerats col·lectius de risc ni treballadors essencials.

S’ha arribat a un acord a nivell estatal amb les principals editorials universitàries per publicar de forma gratuïta amb accés obert amb el mateix cost de les subscripcions actuals, com a molt pujaria un 11% en 4 anys. El dia 30 s’acaba el termini per firmar l’acord, el CSUC gestiona les qüotes catalanes.

El BOE publica la convocatòria de places postdoctorals per tot l’estat. 361 milions. A la UdL li toca 3 milions i mig aprox. Hi ha 3 modalitats: joves doctors, estades a l’estranger del personal a temps complert, i captació de talent. Com a mínim sortiran 21 contractes.

Fa 2 dies es va publicar el rànquing del Times Higher Education. La UdL obté bona nota en les qüestions de sostenibilitat. Felicita a la Núria Camps.

Jaume Giné Mesa: com s’ha arribat a la situació econòmica actual de no poder pagar les nòmines al juliol?

Maria-Pau Cornadó Teixidó: fa consideracions generals sobre les postdocs.

Rector Puy: no ha passat res que no s’hagi explicat en les trobades amb els centres. Si tenim unes despeses superiors als ingressos i no hi ha res a la caixa en algun moment s’havia de donar l’ultimàtum. Admet que el posa molt nerviós la tardança en formar govern i les conseqüències que això pugui tenir. Tanmateix està content per la rebuda del Conseller.

3.- Informe dels membres del Consell de Direcció.

-Ramon Saladrigues. Gerent.

Qüestions de proveïdors.

El problema pressupostari no s’arregla, s’han pres mesures i d’altres estan pendents de fer i l’estalvi, per tant, no s’ha produït encara. La planificació docent tindrà efectes a partir del setembre. Aquest mes d’abril tenim problemes per pagar la nòmina. El deute de la Generalitat amb la UdL és de 10,7 milions, s’han demanat avançar 3 milions per pagar els 5 milions de les nòmines. Era una qüestió prevista que tard o d’hora arribaria. El 30 d’abril arribaran els diners de la Generalitat però normalment la UdL paga abans d’acabar el mes, per tant els pagaments de nòmines d’abril poden arribar tard. Els 10,7 milions s’acabarien de rebre al juny, per això al juliol no es podrien pagar les nòmines.

-Joan Busqueta. Vicerector de Cultura.

Èxits esportius.

Premis treballs de recerca en homenatge a Joan Julià.

S’espera un decret llei d’urgència sobre la suficiència lingüística del B2.

-Vicerector d’estudiants.

Resum de la Fira de Treball. 1.200 visites, 94 empreses, 200 ofertes.

Jornada de portes obertes.

Festa Major estudiantat adaptada al protocol del PROCICAT.

Setmana de les PAU.

Taller CampusJove Itinera.

-Vicerectora Ordenació Acadèmica i Qualitat

Informe activitat durant la pandèmia. S’han multiplicat el nombre de videoconferències, la durada de les sessions, el nombre d’assistents i el temps d’estada total. Augmenta també el nombre d’enregistraments, la seva durada, el nombre de reproduccions i el nombre de descàrregues.

Informe de formació de la matrícula 2020-2021 i resultats acadèmics 2019-2020. Actualment tenim 10.793 estudiants (augment de l’1,8%), dels quals 8.983 de grau (1,3%). Baixa un 4,2% els de màsters, i augmenta un 4% els de doctorat. Tenim 49 graus, 15 dobles graus.

-Vicerector de Professorat. Sisco Giné.

Hi ha hagut 28 contractes nous d’associats per baixes i renúncies. 8 canvis de contractes per planificació. Insisteix que les planificacions no es poden anar canviant perquè no es pot treballar d’aquesta manera.

S’han iniciat el procés d’estabilització de 6 professors i iniciar els concursos d’agregats.

S’ha renovat un professor Lector d’infermeria, una lectora Serra Húnter.

PDA: s’aplicarà a 554 persones. La mitjana de dedicació es queda a 20,2 ECTS, molt semblant al PDA de l’any passat.

-Vicerector de Política Institucional i Planificació Estratègica.

S’ha iniciat la renovació del Pla Estratègic. Passat l’estiu hauria d’estar preparat. S’està treballant a recollir informació per fer diagnosi. Al juny hi haurà un procés participatiu. Horitzó 20-30.

-Vice de Recerca i Transferència.

Pròrroga dels contractes del Ministeri.

Programa ICREA-Acadèmia tindrà més dotació i invita a participar-hi.

Convocatòria SGR. Menys grups i millor finançats.

-Intervencions

Pablo Alás Tomás: publicar una guia sobre els proveïdors, i com funciona el sistema anticòpia.

Marc Macià: expressa el suport del Comitè d’Empresa a trobar una solució a la qüestió del finançament i torna a oferir fer una gran campanya del territori que impliqui tots els agents socials institucionals possibles. Felicita a Núria Camps pel reconeixement aconseguit per la UdL dins del rànquing esmentat. Pregunta si està prevista la participació del Comitè d’Empresa en l’elaboració del nou Pla Estratègic perquè hi tenim idees a aportar.

Contesta Vice Política Institucional: hi haurà comissions per àmbits, s’ha d’acabar de decidir però sí que hi haurà possibilitat de participar tot i que no aclareix com ni quan.

Maria-Pau Cornadó: L’informe de la Vice d’Ordenació Acadèmica s’ha de traduir en accions concretes i ampliar l’oferta de places, per exemple.

Contesta Vice d’Ordenació Acadèmica i Qualitat: li dóna la raó, aquest és el sentit dels informes.

4.- Proposta de comissions.

5.- Proposta comitè seguretat.

6.- Propsota renovació membres junta electoral.

7.- Proposta aprovació representant d’estudiantat al Consell Social.

8.- Proposta vocal a la Fundació Patronat UdL.

9.- Proposta…

10.- Plecs de clàusules assegurances. Vicerectorat d’Infraestructures.

11.- Proposta llicències.

13.- Màster ensenyament

14.- Modificacions titulacions

15.- Pre i requisits matrícules

16.- Europeu

17.- Modificació calendari acadèmic 21-22. Vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Qualitat

18.- Calendaris

19.- Reglament TFM Facultat Turisme

20.- Reglament mobilitat acadèmica facultat Turisme.

Pablo Alás Tomás: l’estudiantat no està d’acord amb l’article 4.B del Reglament i d’altres qüestions. Es considera molt limitador i contrari als seus interessos. La disposició transitòria implica que s’aplicaria en un moment en el qual les places ja s’han concedit i implicaria canviar les condicions d’aquestes places.

Eduard Marcos Cristóbal Fransi: creu que ara això ja no s’hauria de debatre, s’hauria d’haver fet abans. Discuteix tot allò que ha posat sobre la taula el Pablo Alás. L’aplicació immediata no hauria de portar problemes.

Pablo Alás: els nous representants del Consell d’Estudiantats després de les eleccions no estan d’acord amb allò que s’ha treballat, d’aquí el canvi de criteri. Sol·liciten que no s’aprovi el Reglament.

Dolors Toldrà proposa que el punt s’aprovi per majoria.

Rector: proposa ajornar-ho.

Vice d’Ordenació Acadèmica: tot allò que entra en vigor el curs vinent es pot aprovar al juny i juliol.

Rector: el canvi de representants entén que obliga a una nova revisió i diàleg.

Degà Facultat Dret, Economia i Turisme, Eduardo Marcos Cristóbal: insisteix en aprovar-ho ara.

S’aprova per majoria.

Pablo Alás demana no aprovar-ho per majoria.

Marc Macià s’absenta de la reunió a les 11:30 demanant diàleg i postposar l’aprovació del Reglament al proper Consell de Govern.

Publicacions relacionades