Davant la demanda per acomiadament de dues treballadores

El 15 de novembre de 2020 van finalitzar 21 contractes predoctorals de la Universitat de Lleida (UdL). Moltes d’aquestes investigadores van ser contractades el 2016 sota un contracte de pràctiques, situació totalment desajustada a la realitat laboral que exercien.

COMUNICAT

El 15 de novembre de 2020 van finalitzar 21 contractes predoctorals de la Universitat de Lleida (UdL). Moltes d’aquestes investigadores van ser contractades el 2016 sota un contracte de pràctiques, situació totalment desajustada a la realitat laboral que exercien.

Actualment (i des de fa més d’un any), aquests contractes ja han finalitzat i moltes de les persones que abans treballaven emparades per un contracte laboral avui en dia es troben a l’atur treballant per finalitzar la seva investigació.

És per això que avui ha començat el procés de demanda contra la Universitat de Lleida d’una ex-treballadora per la no aplicació de l’Estatut de Personal Investigador en Formació (EPIF) (BOE, n.64 de 03/15/2019).

Per aquest motiu, reclamem que s’apliqui la legislació vigent en aquests contractes ja que totes les treballadores han estat acomiadades injustament per la UdL abans d’aplicar l’EPIF.

Doctorandes en Lluita UdL i la CGT-UdL denunciem avui davant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de Lleida l’acomiadament injust de totes les persones que actualment es troben en aquesta situació.

#EPIFja #LaUdLprecaritza

21 gener 2021

COL·LECTIU DOCTORANDS EN LLUITA UdL
SECCIÓ SINDICAL CGT-UdL

Publicacions relacionades