Comunicat dels Comitès d’Empresa del PDI i PAS i la Junta de Personal PDI Funcionari en relació a la Reforma Departamental de la UDL

Benvolguts/des,

Els Comitès d’Empresa del PDI i PAS Laboral i la Junta de Personal del PDI Funcionari de la Universitat de Lleida volem manifestar les següents qüestions entorn del procés de reforma departamental de la UdL.

En primer lloc, qüestionem el procés des del seu inici per ser una proposta jerarquitzada de dalt a baix, sense escoltar els Departaments ni el professorat abans de realitzar cap proposta concreta. Es va prioritzar el disseny de l’equip de govern actual per davant d’altres vies més raonables com iniciar un procés participatiu que detectés els problemes abans que aquests sorgissin durant el debat sobre la proposta de l’equip rectoral. D’aquesta manera, en lloc d’accelerar el procés, aquest s’ha allargat innecessàriament per les òbvies i previsibles reticències que han sorgit en la discussió de la proposta, fet que es podria haver evitat realitzant l’esmentat procés participatiu. Tot i que ara, després de les repetides queixes dels propis  departaments, si que volen fer veure que han engegat un procés participatiu i que han estat recollint esmenes. Ja han deixat ben clar que aquesta reforma estarà concretada abans de la primavera hi hagi consens o no, o sigui quina sigui la postura dels i les treballadores de la Universitat. Si és així, veiem que tot és una farsa de procés participatiu.

Segon, observem com la proposta de l’equip de govern utilitza un vocabulari economicista, com si els departaments i el professorat fossin part d’alguna mena d’engranatge d’una fàbrica. Paraules com “competitivitat”, “eficiència”, “homogeneïtzar”, entre d’altres, no ens semblen correctes per a definir les nobles tasques de recerca, docència, gestió i treball administratiu que es realitzen a la UdL, ni ens semblen criteris útils per a establir una organització departamental en lloc d’una altra.

Tercer, que l’estructura de departaments proposada no compleix els criteris que aquesta diu impulsar: no s’homogeneïtzaran les mides sinó que continuaran havent-hi departaments molt grans i d’altres de mides mitjanes i petites. No sembla que es reordenin les àrees de coneixement distribuïdes en diferents departaments, sinó que sovint s’agrupen àrees de coneixement molt diferents entre elles dins dels macro-departaments. Tampoc sembla que amb la creació d’aquests macro-departaments es puguin assolir els criteris d’eficiència que es diuen voler assolir. Si l’objectiu és, senzillament, tenir suficient massa laboral per optar a diversos ajuts, que així s’expressi amb claredat.

Quart, qüestionem les motivacions darrera d’aquesta proposta d’ordenació departamental. Així com podem compartir motius d’actualització de l’organització interna després de trenta anys de posada en funcionament del sistema institucional actual, no compartim els motius reals que interpretem que són els de reducció de la despesa (en una part molt petita) promoguda per l’actual equip de gerència. D’altra banda, també observem un mimetisme amb d’altres universitats públiques catalanes de les quals tenim poca informació sobre si aquest procés ha permès assolir la suposada eficiència i competitivitat argüides en la proposta. 

Cinquè, l’afectació que aquest procés tindrà en el PAS mereix una reflexió més profunda i centrada en el tipus de model laboral al qual la universitat aspira.

Sisè, denunciem que en cap moment del procés de reestructuració departamental s’ha demanat l’opinió ni les aportacions dels Comitès d’Empresa ni de les Juntes de Personal. Un cop més, menystenen al conjunt dels i les treballadores de la casa i potser arribarà un moment que hi haurà més que una resposta contundent davant aquest menysteniment.

Setè, ens qüestionem qui tindrà voluntat i ganes de dirigir aquests macro-departaments?, si fins ara ja era una feina complexa, amb aquest canvis encara ho serà més.

Finalment, convidem a un procés de reflexió participatiu que permeti no només reordenar el sistema de departaments, si és que això és realment necessari, sinó sobretot repensar i planificar el model de la Universitat de Lleida i el seu futur, posant els treballadors i les treballadores al centre de la presa de decisions.

Comitè d’Empresa del PDI i PAS Laboral
Junta Personal PDI Funcionari
9 desembre 2021

Publicacions relacionades
Llegir més

La CGT-UDL condemna la detenció de Pablo Hasél al Rectorat

La CGT-UdL denuncia enèrgicament la detenció de Pablo Hasél a la Universitat de Lleida i considera que l'arrest atempta directament i de manera molt greu contra els drets fonamentals de les persones.. El sindicat exigeix la llibertat immediata del cantant i convida la comunitat universitària a sumar - se als actes de protesta que se'n derivin els pròxims dies.