Comunicat donant resposta a l’entrevista del Sr. Marc Baró

A continuació com a comitè donarem resposta a les preguntes que a contestat el cap de personal de la residència a l’entrevista.

Pregunta 1

Al conveni negociat per part de l’ajuntament a l’any 2015 vam ser excloses per la seva part, ja que diuen que el servei que prestem no se pot comparar amb el de l’ajuntament i que no podíem tindre el mateix conveni ja que oferim un servei 365 dies a l’any / 24 h.

Donat les circumstancies  en les que ens trobem des de fa un any amb la covid-19 no s’ha pogut ficar data per a negociar cap conveni.

Pregunta 2

En cap moment ens em negat a negociar res.

I com e comentat anteriorment donat a l’any de pandèmia no s’ha ficat data de negociació per cap de les parts.

Pregunta 3

L’horari que es va fer l’any 2020 (amb vigència de febrer 2020 a febrer 2021) es va elaborar de mutu acord per totes les parts:

  • Regidora ajuntament
  • Antiga direcció
  • Comitè
  • Personal residència

El motiu de realitzar un horari mixt va ser perquè en aquell moment l’ajuntament no podia assumir econòmicament augmentar la plantilla per a que tothom passes a fer horari de 8 h.

L’horari no es va fer a mida com estan dient, ja que havia l’opció de fer 10.5h o 8h es va preguntar al personal que els aniria bé i es va incorporar a tot el personal a la plantilla del calendari anual amb l’acord de tothom.

Com ja e dit aquesta proposta va esta treballada per tots i de mutu acord per totes les parts.

Així va constar en acta i des de la gestoria de l’ajuntament en van fer firmar un document on s’informava del canvi d’horari adjuntant el calendari anual 2020.

El dia 12 de gener de 2021 vam reunir-nos, com a comitè només vam comunicar que miraríem si complia amb el còmput anual i que complia amb el conveni actual 2007.

Per part de l’ajuntament i el seu equip directiu en tot moment ens van dir que si.

El dia 13 de gener els i vam enviar correu a totes les parts dient i explicant que no podien aplicar aquest horari ja que no complia amb el conveni.

El dia 21 de gener vam fer un registre al ajuntament adjuntant les firmes de les treballadores que no estàvem  d’acord amb aquest calendari laboral 2021.

REGISTRE NO CONTESTAT

Aquest registre no va arribar a l’alcaldia fins al dia 9 de febrer que va ser la data en la que ens vam tornar a reunir. El Sr. Marc no tenia constància d’aquest registre que ho va saber per nosaltres 19 dies després de haver-ho registrat.

La nostra proposta va ser continuar amb l’horari mixt que ja portàvem fent durant un any fins que trobéssim la solució d’un horari que compleix-hi al el conveni, la qual es van negar.

Pregunta 4

No es va negociar res amb el comitè, ja que en cap moment em estat d’acord i la resta del personal implicat tampoc.

Pregunta 5

Ells en tot moment han dit que han de seguir els terminis i que ja no podien anar enrere i que l’horari entrava en vigor el dia 1 de març 202.

Ells per la seva part també diuen que l’horari a sigut aprovat per la junta de patrons la qual no hi ha cap treballador representant de la residència.

A la reunió mantinguda el dia 19 de febrer 2021 a la residència amb tot el personal vam tornar a exposar les nostres queixes, les quals no van volgué escoltar.

  • No compliment del conveni actual 2007
  • Conciliació de la vida familiar i laboral
  • Jornades inassumibles donada la càrrega física i emocional que això comporta
  • La no substitució de molts dels dies que es demanen: personals, hores sindicals i baixes, les quals estem assumint les treballadores de la plantilla a més a més dels 7 dies consecutius que a posat l’empresa

La comunicació comitè i conjunt de treballadores de la residència amb la direcció i president de la fundació és tot a traves de correu electrònic o registres a l’ajuntament.

Gairebé tot sense respostes.  

Publicacions relacionades