Concentracions d’interins i temporals contra l’ús abusiu de la contractació temporal en les administracions públiques

Els empleats públics temporals de tot L’Estat espanyol es concentren davant els ajuntaments, delegacions, subdelegacions de govern de 40 ciutats de totes les comunitats autònomes, PER DENUNCIAR L’ÚS ABUSIU DE LES CONTRACTACIONS TEMPORALS que pateixen per part dels seus Administracions ocupadores, QUE INCOMPLEIXEN SENSE SANCIÓ la norma espanyola i el Dret Comunitari que protegeix tots els treballadors i prevé l’ús abusiu dels contractes de durada determinada.

Des de fa més de 20 anys, totes les administracions públiques espanyoles recorren a contractes temporals per cobrir necessitats que no són provisionals i urgents, sinó permanents i estables, el que constitueix un ABÚS DE LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL, prohibit per una norma comunitària d’obligat compliment, la Directiva 1999/70 / CE que se segueix incomplint impunement al nostre país.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea exigeix que s’imposi a l’ocupador, privat o públic, una sanció dissuasòria per evitar que torni a recórrer l’abús i que elimini les seves conseqüències en el treballador; bé a través d’indemnitzacions dissuasòries o estabilitzant en l’ocupació a les víctimes de l’abús.

La ministra de Funció Pública, Carolina Darias, així com el seu Secretari d’Estat, Francisco Hernández Spínola, han informat en compareixences i mitjans de comunicació, que cal acabar amb aquesta situació; però, pretenen fer-ho d’una banda, reformant l’article 10 de l’EBEP (el que s’ha vingut incomplint per l’administració sense conseqüències) per evitar abusos a futur; i per altra, mitjançant ofertes d’ocupació d’estabilització de places, no de persones, confonent els sistemes d’accés a una administració de la qual ja formem part, amb l’estabilització en l’ocupació com a sanció a l’abús comès per l’administració.

Mentre el govern segueix estudiant com resoldre aquesta situació, creada per les mateixes administracions, es van succeint els cessaments de personal, amb les consegüents demandes, denúncies i mobilitzacions socials com les concentracions davant dels ajuntaments, les subdelegacions, o la vaga de metges i d’altres sectors públics a les Canàries, que donem suport des de la península i on aviat se sumaran les de les treballadores i treballadors públics en abús de tot l’Estat espanyol, si el govern no proposa una solució d’acord amb la Directiva.

En aquest escenari de desemparament i incertesa per a milers de famílies, que afecta principalment a dones amb una mitjana de 50 anys sense opció a incorporar-se a l’mercat laboral si són cessades, la Comissió Europea segueix vigilant per decidir si demanda a el Regne d’Espanya per incompliment, mantenint oberts diversos expedients d’infracció per aquest motiu.

Si en el Sector Públic no es posa en marxa un control de legalitat, inspeccions o auditories contra el frau i l’abús en les administracions, similars a les adoptades en l’àmbit privat, mai es posarà fi a la temporalitat abusiva.

QUÈ REIVINDIQUEM?

  • QUE L’ADMINISTRACIÓ COMPLEIXI la normativa vigent
  • QUE EXERCEIXI FUNCIONS D’INSPECCIÓ I CONTROL DE LEGALITAT SOBRE LES SEVES PRÒPIES CONTRACTACIONS TEMPORALS
  • QUE POSI FI A L’ACOMIADAMENT LLIURE I GRATUÏT; PARALITZACIÓ DE LES OFERTES D’OCUPACIÓ QUE INCLOGUIN PLACES OCUPADES PER PERSONAL TEMPORAL, FINS EL SEU CONTROL DE LEGALITAT.
  • QUE SANCIONI TOT L’ABÚS, MITJANÇANT REGULARITZACIÓ ADMINISTRATIVA DE LES VÍCTIMES, AMB EL SEU ESTABILITAT EN L’OCUPACIÓ, RESPECTANT LES NORMES QUE IMPEDEIXEN CESAR A PERSONAL TEMPORAL, QUAN NO CONCORREN LES CAUSES DE CESSAMENT VINCULADES A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL
Publicacions relacionades