Denúncia a la Inspecció de Treball de Lleida per les lamentables condicions en que es troba l’edifici de les dependències d’Estrangeria a Lleida

Des de la Confederació General del Treball (CGT), de la seva secció sindical de l’Administració General de l’Estat de Lleida,

INFORMEM,

Que en data 3 de juliol de 2023 aquest Sindicat va presentar denúncia a la Inspecció de Treball de Lleida per les lamentables condicions en que es troba l’edifici de les dependències d’Estrangeria a Lleida situat a l’avinguda Prat de la Riba, 36, edifici depenent de la Subdelegació del Govern,

En concret aquest problema el trobem a la primera planta i a l’escala d’emergència.

Planta Primera:

-Degut a la condensació en el sistema de climatització (circuït) del sostre, s’han format una sèrie de forats produïts per la pròpia condensació formant una considerable quantitat de goteres, fent malbé el parquet/terra, fins i tot s’ha tingut que desplaçar funcionariat de lloc  de treball pel perill generat per la seva seguretat, ja que pot ser que alguna placa del sostre caigui i el perill d’electrocució.

Escala d’emergències:

-Tallada amb una cinta de la policia per seguretat i per evitar relliscades i caigudes, la qual cosa vol dir que no existeix sortida d’emergència de l’edifici .

Dos mesos després tornem a denunciar que les mesures preses per la Subdelegació per solucionar els problemes trobats son insuficients i que els problemes d’aquest edifici no s’han solucionat.

Les mesures preses per la Subdelegació arran de la denuncia de la CGT. van ser:

-Traslladar totes les treballadores a la planta baixa amb espai insuficient per poder dur a terme les tasques laborals.

-La xarxa telemàtica va lenta i està pràcticament col·lapsada.

-Les treballadores s’han de desplaçar per localitzar documentació i expedients a la 1ra planta afectada i amb l’escala d’emergència inutilitzada.

Lleida 4 de setembre de 2023.

Publicacions relacionades