El col·lectiu Doctorands en Lluita i la GGT Lleida fan un acte de suport a les treballadores acomiadades per la UdL

El passat 15 de novembre van finalitzar 21 contractes predoctorals de la Universitat de Lleida. Moltes d’aquestes investigadores van ser contractades al 2016 sota un contracte de pràctiques, situació totalment desajustada a la realitat laboral que exercien. Un any després el tipus de contracte va canviar a contracte d’obra i servei, i actualment, aquests ja han finalitzat. En aquest moment es vulneren dos aspectes:

  1. el dret d’indemnització per contracte finalitzat.
  2. la no aplicació de l’Estatut de Personal Investigador en Formació (EPIF) (BOE, n.64 de 03/15/2019).

Actualment el Col·lectiu de Doctorands/es en Lluita UdL i la CGT-UdL reclamen que la legislació vigent s’ha d’aplicar en aquests contractes d’obra i servei des del dia 16/03/2019, per tal que els i les doctorandes puguin rebre la indemnització que els hi correspon, que és quan l’Estat Espanyol va aprovar per Reial Decret una llei, l’EPIF, que suposa la millora substancial de milers d’investigadors predoctorals arreu de l’Estat, ja que es regula aquesta figura com a personal laboral i fixa unes retribucions salarials mínimes. Aquest increment econòmic ja s’aplica a la UDL. Però d’altra banda, també s’hauria d’aplicar el quart any que demanem ja que l’article 6 de l’EPIF no deixa dubte: si el doctorand no ha acabat la seva recerca, el contracte s’ha d’aplicar automàticament i no ha de dependre de la bona voluntat de la empresa ni de decisions arbitràries de la política institucional.

Per això, des de Doctorands/es en Lluita UdL i CGT-UdL volen denunciar l’acomiadament injust d’aquestes 21 persones, algunes de les quals se troben treballant a l’atur per tal de finalitzar la seva investigació. És per aquest motiu que ens hem trobat avui davant del Departament de Treball en l’acte de conciliació (al qual no s’ha presentat cap representant de la Universitat de Lleida) ja que dues d’aquestes treballadores acomiadades volen interposar una demanda laboral i guanyar-la per tal de seguir obrint aquest camí de lluita que ha de portar que molts investigadors i investigadores se’n beneficiïn i evitin la possibilitat que d’ara al mes d’abril 240 treballadors i treballadores predoctorals de les universitats catalanes es quedin al carrer si no s’aplica l’EPIF en la seva totalitat. Hem d’acabar amb la precarietat laboral a la universitat.

Lleida, 13 gener 2020
Doctorands/es en Lluita UdL (DLL-UdL) i Secció Sindical CGT-Universitat de Lleida (CGT-UDL)

Publicacions relacionades
Llegir més

La CGT-UDL condemna la detenció de Pablo Hasél al Rectorat

La CGT-UdL denuncia enèrgicament la detenció de Pablo Hasél a la Universitat de Lleida i considera que l'arrest atempta directament i de manera molt greu contra els drets fonamentals de les persones.. El sindicat exigeix la llibertat immediata del cantant i convida la comunitat universitària a sumar - se als actes de protesta que se'n derivin els pròxims dies.