El model d’universitat que volem

Volem acabar amb la precarietat laboral i potenciar la funció social i transformadora de la universitat. I recuperar el sentit del coneixement com a servei públic i democratitzar el seu accés i transferència al conjunt de la societat.

Per a que la docència i la recerca públiques siguin eines emancipadores al servei de la societat en el seu conjunt, són bàsiques les condicions laborals dignes dels i les treballadores del PAS. La qualitat de la institució universitària en la construcció del coneixement per una societat més justa i equitativa depèn també de les condicions laborals del PAS.

Les empreses privades han d’estar al marge del coneixement produït a les universitats perquè és una lògica que només respon a interessos econòmics i corporatius. No es pot mercantilitzar el coneixement.

La Universitat, com a institució pública i transformadora, ha de donar exemple. Per tant, s’ha d’eliminar tota pràctica discursiva homòfoba, racista i de propaganda feixista.

La Universitat ha d’afavorir la cohesió entre les diferents figures i unitats ja que, si no és així, dificulta l’organització, la mobilització i la solidaritat del PAS.

La Universitat ha d’afavorir l’estabilitat laboral: la temporalitat dels contractes no és compatible amb una institució pública i educativa que pretén transmetre qualitat.

La Universitat ha d’aplicar mesures per corregir les desigualtats entre dones i homes: són una minoria de dones les que aconsegueixen alts càrrecs, per exemple.

S’han d’aplicar mesures de conciliació familiar, reconegudes per al PAS i per a la resta dels treballadors i treballadores, incorporades en el nou Pla d’Igualtat de la UdL.

Estem a favor d’una reducció de l’interinatge entre el personal d’administració i serveis (PAS). Demanem que facin fix a tot el personal que segueix en frau de llei per abús de la temporalitat.

Dret a l’educació universitària pública, gratuïta i de qualitat. Apostem per la gratuïtat de la universitat pública. En qualsevol cas, s’han d’augmentar les beques per a l’alumnat de classe treballadora. Beques en funció de les rendes, no de les qualificacions.

S’ha d’acabar amb les externalitzacions de tots els serveis que es presten dins les universitats públiques (manteniment, neteja, restauració, etc.) ja que fan encara més precàries les condicions laborals dels i les treballadores.

Passar del desconeixement del funcionament al coneixement dels òrgans interns, organigrama i presa de decisions a la UDL.

Volem traspassar de la visió departamental compartimentada i encaixonada a un plantejament de defensa i cohesió de totes les facultats i campus de la UdL.

Agilitzarem la comunicació entre el Comitè d’Empresa, Gerència, el rectorat i els diferents col·lectius laborals de la UdL, especialment els més vulnerables, per ser més transparents.

Volem facilitar l’accés a totes les dades a les que tota persona es troba facultada: drets i deures, descripció clara del complements en la nòmina, dades clares sobre gestió de permisos, jerarquia a la que adreçar-se en cas de tenir cap problema…

Volem facilitar que totes les persones treballadores de la UdL puguin accedir a tota la informació necessària per a una millor conciliació de la vida personal i laboral, sent conscient dels drets i beneficis que ens pertoquen, no només les obligacions a les que estem subjectes, evitant així també abusos de poder que es puguin produir. La transparència és essencial, però les eines actuals segurament no ens ho permeten.

Seguirem lluitant per reclamar i recuperar drets que d’ençà la crisi hem perdut, i pels que encara hem de seguir lluitant, per més que algunes branques així no ho vulguin.

Mirarem de posar fre a la intensificació del treball i a la sobrecàrrega i els efectes sobre la salut que hi genera.

Més sobre la Secció CGT Universitat de Lleida AQUÍ

Publicacions relacionades