pinappin up casino1 win kzmostbet casino1win az

El model d’universitat que volem

Volem acabar amb la precarietat laboral i potenciar la funció social i transformadora de la universitat

 1. La docència i la recerca públiques són eines emancipadores al servei de la societat en el seu conjunt.
 2. És necessari un replantejament integral, públic i transparent de la missió de l’Agència de Qualitat Universitària (AQU), com també de totes les acreditacions que emet.
 3. Les empreses privades han d’estar al marge del coneixement produït a les universitats perquè és una lògica que només respon a interessos econòmics i corporatius. No es pot mercantilitzar el coneixement.
 4. La Universitat, com a institució pública i transformadora, ha de donar exemple. Per tant, s’ha d’eliminar tota pràctica discursiva homòfoba, racista i de propaganda feixista de les seves aules.
 5. La Universitat ha d’afavorir la cohesió entre les diferents figures investigadores i docents ja que si no és així, dificulta l’organització, la mobilització i la solidaritat del PDI.
 6. La Universitat ha d’afavorir l’estabilitat laboral: la temporalitat dels contractes no és compatible amb una educació i recerca pública de qualitat.
 7. La Universitat ha d’aplicar mesures per corregir les desigualtats entre dones i homes: són una minoria de dones les que aconsegueixen càrrecs de catedràtiques, agregades o IP de projectes, per exemple.
 8. La Universitat ha de regular el falsos associats mitjançant contractes que s’adeqüin a les tasques laborals que duen a terme.
 9. Estem a favor de l’aplicació íntegra de l’Estatut del Personal Investigador Predoctoral en Formació (EPIPF) –Reial Decret 103/2019–.
 10. S’han d’aplicar mesures de conciliació familiar reconegudes per al PAS, PDI i investigadores predoctorals i postdoctorals incorporades en el nou Pla d’Igualtat de la UdL.
 11. Demanem que al Pla de Dedicació Acadèmica (PDA) de la UdL es tinguin en compte la baixa per embaràs i el permís de maternitat, com a casuístiques que actualment penalitzen en el volum de docència que el PDI (les dones) ha de fer en el transcurs dels següents anys acadèmics. Aquest fet contribueix a reproduir i incrementar el greuge comparatiu que ja existeix entre homes i dones PDI a la universitat, especialment en les investigadores que volen fer carrera acadèmica i ser mares. La UdL ha de fer una veritable i valenta política d’igualtat que implica molts àmbits, i considerar aquesta qüestió en qualsevol de les propostes que s’instaurin en el PDA ja és un pas endavant.
 12. Estem a favor d’una reducció de l’interinatge entre el personal d’administració i serveis (PAS). Demanem que facin fix tot el personal que hi ha en frau de llei per abús de la temporalitat.
 13. Retorn de les 35 hores a tot el PAS (dret perdut durant les retallades imposades a la universitat pública).
 14. Dret a l’educació universitària pública, gratuïta i de qualitat, en base als estàndards de les normes internacionals de Drets Humans.
 15. Apostem per la gratuïtat de la universitat pública. En qualsevol cas, s’han d’augmentar les beques per a l’alumnat de classe treballadora. Beques en funció de les rendes, no de les qualificacions.
 16. Cal una revisió retributiva de les beques postdoctorals i una equiparació salarial a les figures estables equivalents de temps complert de la UdL.
 17. S’ha de recuperar l’esperit formatiu de les beques de col·laboració.
 18. S’ha d’acabar amb les externalitzacions de tots els serveis que es presten dins les universitats públiques (manteniment, neteja, restauració, etc.) ja que fan encara més precàries les condicions laborals dels i les treballadores.
 19. Passar del desconeixement del funcionament al coneixement dels òrgans interns, organigrama i presa de decisions a la UDL.
 20. Volem traspassar de la visió de cada departament a un plantejament de defensa i cohesió de totes les facultats i Campus de la UDL.
 21. Agilitzarem la comunicació entre el Comitè d’Empresa, el rectorat i els diferents col·lectius docents de la UdL, especialment els més vulnerables, per ser més transparents.
Publicacions relacionades
Llegir més

Activitat sindical de març

 La Secció Sindical de la CGT-UdL informem de les tasques realitzades aquestes últimes setmanes:  En relació al Comitè…