pinappin up casino1 win kzmostbet casino1win az

El Personal no docent suspèn la gestió de l’equip de Govern de la UdL

  • Els resultats d’una enquesta de la CGT la puntuen amb 2,3 punts sobre 5
  • Gerència és la pitjor valorada amb un 79,4% de respostes negatives

El Personal Tècnic de Gestió i Administració i Serveis (PTGAS) de la Universitat de Lleida (UdL) suspèn la gestió de l’actual equip de govern, segons una enquesta promoguda pel sindicat CGT que han respost un centenar de membres de la plantilla: 72 dones, 23 homes i 3 persones no binàries. La valoració mitjana és de 2,3 punts sobre 5 i l’òrgan pitjor valorat, la Gerència. Només aprova la Coordinació de Compromís Social, Igualtat i Cooperació (actualment, vicerectorat).

Segons aquest sondeig al personal de la UdL, la Gerència té un 79,4% de valoracions negatives: un 40,2% de les respostes la qualifiquen de “molt dolenta” i un 39,2%, de “dolenta”. Algunes persones expliciten que la gestió de personal és “nefasta i mancada de transparència”.

Quant a la Coordinació d’Estratègia Digital i TIC (actualment, vicerectorat), un 15,8% de les respostes la qualifiquen de “molt dolenta” i un 13,7%, de “dolenta”. Xifres similars a les del vicerectorat de Política Institucional i Planificació Estratègica, amb un 10,8% de valoracions de la seua tasca com a “molt dolenta” i un 17,2% com a “dolenta”.

En relació a la capacitat de l’equip de govern per gestionar la UdL, un 50% de les persones que han contestat l’enquesta opinen que “no en sap”, mentre que un 19% creu que “no en sap, però necessita temps”.

La puntuació “molt bona” no arriba al 7% en cap dels òrgans de govern. L’únic que supera el 50% de valoracions positives -la suma de qualificacions “bona” i “molt  bona”- és la Coordinació de Compromís Social, Igualtat i Cooperació, amb un 50,6% (actualment vicerectorat). El Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat aconsegueix un 48,9% de les millors valoracions i el Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària, un 46,8%.

Destaca també el desconeixement de la plantilla de la tasca que realitza el delegat del Campus Universitari Igualada-UdL. És qui suma el major percentatge de “no sap/ no contesta”, amb un 54,8%.

Pel que fa als punts febles de la institució, l’enquesta assenyala aspectes com ara el tracte discriminatori, la mala gestió de la Gerència, la inexistència de polítiques de personal, la manca de comunicació i de transparència, l’estructura jeràrquica o la falta de transversalitat.

Mancances laborals

Tot i que la mitjana del grau de satisfacció en el lloc de treball és de 3,16 sobre 5, el personal d’administració de la UdL mostra insatisfacció per aspectes com la política de personal (processos de selecció, negociació de la RLT, promoció…); la qualitat i la disponibilitat de recursos per a la feina; la seguretat i la prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; la correspondència entre la formació i les tasques i la categoria laboral; el pla de formació (en particular, en relació amb la formació en llengües); i la participació del PTGAS, especialment, en les decisions que li afecten com a col·lectiu directament o indirectament.

El PTGAS aprova pels pèls la tasca dels seus representants sindicals amb un 2,63 sobre 5.

Pel que fa a com valora el col·lectiu la tasca que desenvolupen els seus representants sindicals, la Junta de Personal Funcionari i el Comitè de Personal Laboral aproven pels pèls, obtenint 2,63 punts sobre 5. El 47% de les persones que ha contestat l’enquesta valora el paper dels seus representants amb un 1 (un 24%) o un 2 (un 23%) , davant el 27% que els atorgat 4 (un 21%) o 5 punts (un 6%). Un 27% dels enquestats els ha puntuat amb un 3.

Les tasques que realitzen el Comitè i la Junta que s’han valorat positivament són la vigilància del compliment de les lleis i de les normatives, i l’atenció de consultes. Contràriament, la majoria d’aspectes s’han valorat de forma deficient i molt deficient són la participació del PTGAS en la presa de decisions, la comunicació i la informació, la negociació de la Relació de Llocs de Treball, la transparència i la resolució de conflictes.

La CGT va impulsar aquesta enquesta donat l’alt nombre de vots en blanc del PTGAS en les darreres eleccions a rector de la UdL. Van ser 208 sufragis pels 155 favorables. Els resultats es fan públics quan la CGT compleix un any des que va entrar al comitè d’empresa del PTGAS laboral.

A partir d’aquests resultats, la CGT es compromet a acollir les propostes que han sorgit així com a promoure-les tant dins dels òrgans de representació com en els espais propis. Així mateix, proposa generar espais per recollir les demandes i reivindicacions, acollir-les i donar resposta. Especialment, es treballarà perquè s’estableixin mecanismes de participació a fi que el PTGAS pugui sentir que forma part dels processos de presa de decisions en aquelles qüestions que l’afecten directament.

Per a qui l’interessi, podeu consultar l’informe que hem elaborat arran de l’enquesta feta al següent enllaç: https://cgtlleida.cat/informe.pdf

30 novembre 2023

SECCIÓ SINDICAL CGT-UdL

Publicacions relacionades