En relació als Fons COVID per a la Universitat de Lleida

Comunicat dels Comitès d’Empresa i les Juntes de Personal del PDI i PAS Funcionari i Laboral en relació als Fons COVID per a la Universitat de Lleida

Fa pocs dies vam poder conèixer una notícia en la premsa local on s’afirmava que des del Departament de Recerca i Universitats es concedien nous recursos econòmics a la Universitat de Lleida. De fet, des dels òrgans de representació dels i les treballadores de la universitat no vam tenir cap informació de l’aportació econòmica que s’anunciava a través dels mitjans de comunicació, malgrat haver demanat formar part de les negociacions. Les notícies transmeten que no hi va haver cap mena de negociació i que l’equip de govern no va aconseguir res de nou, només es va fer realitat un anunci que ja estava previst per part de la conselleria. Amb el suport dels òrgans de representació dels i les treballadores es podria haver aconseguit més per a la UdL.

Davant d’aquesta situació, des de les Juntes de Personal i els Comitès d’Empresa del PAS i PDI funcionari i laboral de la UdL, proposem a l’equip de govern que els fons addicionals COVID-19 de la Generalitat que rebrà la nostra institució es destinin a mesures d’estabilització del personal precaritzat per tal de reduir la seva temporalitat, creant noves mesures per garantir el relleu generacional i per impulsar polítiques que reverteixin la precarietat apostant per un model d’universitat igualitari i laboralment digne (beques de relleu planificades, ajuts a la recerca, primer any de contractes d’estabilització, etc.). Així mateix, demanem que es reverteixi als treballadors i treballadores del PDI i PAS que van haver de fer una inversió econòmica extra en despeses fungibles durant la pandèmia el cost del material que la universitat no els hi va subministrar. Exigim que aquests fons no es destinin només a tapar forats econòmics que hagin sorgit d’una mala gestió econòmica anterior i de la qual l’equip rector actual té una part de responsabilitat. Els fons han de servir per a garantir la qualitat dels llocs de treball de la UdL.

Els diferents òrgans de representació dels i les treballadores exigim que el rector, Jaume Puy, prengui aquestes mesures després que, el dijous passat, la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, anunciés que destinarà només 1 milió d’euros dels fons addicionals per fer front a l’impacte de la COVID-19 a la UdL, dels 18 milions que el Departament pensa repartir entre el sistema universitari català. 

La situació actual dels i les treballadores de la UdL, sotmesos en excés a la temporalitat i a la precarietat, hipoteca de manera perillosa el funcionament de la universitat, i alhora treu valor a la docència, a més de dificultar greument la recerca, la gestió i els serveis, afectant en gran mesura a la qualitat que una universitat pública hauria d’estar oferint.

Comitès d’Empresa i Juntes de Personal del PDI i el PAS Laboral i Funcionari (UdL)
3 desembre 2021

Publicacions relacionades