Es crea el grup de treball del Sector Social de la CGT Lleida

Des de fa unes setmanes ha començat a funcionar el grup de treball del sector social de la CGT de Lleida. Al grup hi ha presència de diversos àmbits com fundacions tutelars, CRAES, salut mental, Centres Especials de Treball i residències de discapacitats. Fins ara s’ha obert un grup de difusió i consulta a WhatsApp, i s’ha convocat a una primera reunió als treballadors i les treballadores del sector, independentment de si estan afiliades o no.

Entre els següents passos estan: l’elaboració d’un mapa territorial per identificar les empreses, els àmbits d’actuació d’aquestes, els convenis i el nombre de treballadors. Passar una enquesta a treballadors i treballadores sobre les condicions laborals. El grup ha habilitat un correu per contactar-hi: sectorsocial@cgtlleida.cat

El sector social de la CGT de Catalunya fa anys que treballa denunciant la precarització laboral del sector, participant en diversos conflictes sobre condicions laborals i irregularitats per part de fundacions/empreses que gestionen aquests serveis. Aquests anys de feina han comportat un creixement tant de afiliació com de representants, fins a arribar a poder ser-hi a la taula de negociació del conveni col·lectiu d’acció social. Un fet importat per trencar amb l’hermetisme amb el qual es porten a terme les negociacions d’ajust conveni que fa anys que es troba caducat.

El passat octubre, es va presentar la llei del 3r sector, la qual ha sigut elaborada per la patronal del sector, sense tenir en compte les necessitats dels usuaris ni professionals. El sector social de CGT va presentar a finals de novembre diferents propostes en aquest esborrany de projecte de llei, per intentar evitar encara més la privatització dels Serveis Socials, així com la precarització creixent que pateixen les treballadores del Sector Social i la baixada de la qualitat dels serveis que es presten a la ciutadania.

Has treballat o treballes al sector social a Lleida?

Com ha sigut la teva experiència?

Som un grup de treballadores del sector social de Lleida vinculades al sindicat CGT que ens estem organitzant.

Volem recollir experiències viscudes com a treballadores del Sector Social a la província de Lleida.

Amb la fi de fer una campanya en l’àmbit local/provincial per evidenciar les situacions que ens trobem en el nostre dia al sector.

Per això us demanem que ens pugueu compartir, alguna història o relat de la vostra experiència a: http://shorturl.at/desC8

En aquest sentit, l’informació recollida sera anònima, però utilitzada per evidenciar la situació. Per això no fiqueu dades personals ni noms propis que puguin identificar-vos a tu ni a l’empresa de la qual treballeu.

Per qualsevol qüestió ens podeu contactar a: sectorsocial@cgtlleida.cat

Sector Social de la CGT de Lleida

Publicacions relacionades