La CGT impugna els acords del Consell de Govern de la UdL perquè no té en compte una estabilització real del personal

La Secció Sindical de la CGT ha decidit tirar endavant una impugnació contra els acords del Consell de Govern de la UdL que es va celebrar el passat 3 de Maig de 2022.

Des del sindicat al·leguem que els punts 6 i 7 del Consell de Govern es van aprovar sense complir realment amb el que dicta la Llei 20/2021 del 28 de desembre per a reduir la temporalitat a l’administració pública. Exactament, els acords impugnats tenen a veure amb l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal del PAS del personal d’administració i serveis de la Universitat de Lleida de l’exercici 2022 i amb l’aprovació de la determinació del tipus de procés selectiu de determinades places incloses en les dues ofertes d’ocupació pública aprovades els anys 2018 i 2019.

Denunciem que no s’ha tingut en compte l’article 2 de la Llei 20/2021, el qual estableix que s’articuli el procés d’estabilització a tots els treballadors i treballadores temporals que ocupen la seva plaça ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020; i que, per a tots els treballadors que han estat ocupant plaça amb caràcter temporal de forma ininterrompuda o no, amb anterioritat a 1 de gener de 2016, se’ls doni oportunitat d’accedir al procés excepcional d’estabilització previst a la Llei 20/2021.

En definitiva, des de la CGT al·leguem que en l’acord pactat entre gerència i el comitè d’empresa per al compliment de la llei 20/21, i que després s’ha aprovat en consell de Govern, no s’ha previst estructuralitzar totes les places reals que s’haurien d’estabilitzar i que això pot tenir una conseqüència directa i nefasta per als treballadors i treballadores: que siguin acomiadats o acomiadades en un període curt de temps. 

Així, des de la secció sindical de la CGT-UdL, hem demanat que es declari nul el Consell de Govern celebrat el 3 de Maig de 2022 i, per tant, tots els presumptes acords presos en el mateix. Alhora, sol·licitem que es garanteixi i s’articuli el compliment estricte de la Llei 20/2021 de 28 de desembre per a totes les treballadores afectades a la UdL i se’ls doni l’oportunitat d’accedir al procés excepcional contingut a les disposicions sisena i vuitena. I que es vetlli per respectar el compliment dels principis d’eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, igualtat, no discriminació i eficiència previstos a l’article 14 de la CE. Si no és així, ens reservem emprar altres vies i reclamacions jurídiques que puguin garantir la llei.

PER UNA ESTABILITZACIÓ REAL DEL PERSONAL!
LES QUE HI SÓN, S’HI QUEDEN!

Publicacions relacionades