La CGT Lleida fa una denúncia a Inspecció de Treball les condicions en què es troba l’edifici de les dependències d’Estrangeria

Des de la Confederació General del Treball (CGT), de la seva secció sindical de
l’Administració General de l’Estat de Lleida, i en la seva representació els sota-signants,

DENUNCIEM davant aquest CONSORCI D’INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL DE CATALUNYA a LLEIDA,

Les lamentables condicions en que es troba l’edifici de les dependències d’Estrangeria a
Lleida situat a l’avinguda Prat de la Riba, 36, edifici depenent de la Subdelegació del
Govern. En concret aquest problema el trobem a la primera planta i a l’escala d’emergència.

Planta Primera:
– Degut a la condensació en el sistema de climatització (circuït) del sostre, s’han format una sèrie de forats produïts per la pròpia condensació formant una considerable quantitat de goteres, fent malbé el parquet/terra, fins i tot s’ha tingut que desplaçar funcionariat de lloc de treball pel perill generat per la seva seguretat, ja que pot ser que alguna placa del sostre caigui i el perill d’electrocució.


Escala d’emergències:
– Tallada amb una cinta de la policia per seguretat i per evitar relliscades i caigudes, la qual cosa vol dir que no existeix sortida d’emergència de l’edifici .


Adjuntem dossier fotogràfic de la lamentable situació descrita.

Secció Sindical AGE CGT Lleida

Publicacions relacionades