pinappin up casino1 win kzmostbet casino1win az

Les «vagues» de l’alumnat

Les persones treballadores es poden adherir a les vagues convocades per sindicats. Si ho fan, perden el sou i paguen la cotització a la seguretat social dels dies que falten a treballar.

Per tant, la vaga és un compromís social, polític i/o laboral que implica l’assumpció d’unes conseqüències.

Segons la llei, l’alumnat no té dret a vaga. El dret constitucional a la vaga està reconegut per als treballadors (Reial Decret llei 17/1977), però no per als estudiants de cap tipus d’ensenyament.

Segons la llei estatal, però, l’alumnat té el dret a expressar-se, dret a reunir-se i a faltar a classe per reivindicar el que vulguin sense rebre cap sanció o represàlia:

“…les decisions col·lectives que adoptin els alumnes, a partir de 3r d’ESO, pel que fa a l’assistència a classe no tindran la consideració de faltes de conducta ni seran objecte de sanció, quan aquestes hagin estat resultat de l’exercici del dret de reunió i siguin comunicades prèviament a la direcció del centre”.

A Catalunya el decret Decret 102/2010, de 3 agost, d’autonomia dels centres educatius desplega la llei i no parla de vaga sinó de la “inassistència col·lectiva a classe”. Així, el marc normatiu del Departament d’Ensenyament no parla mai de “vagues d’alumnes”… per facilitar la comprensió de l’actual document, parlarem de vaga. Aquest Decret es veu implementat a cada centre per les NOFC, Normes d’Organització i Funcionament de Centre.

Per a fer una vaga cal:

  1. Una convocatòria per part d’un sindicat o convocatòria proposada per qualsevol col·lectiu d’estudiants.
  2. Haver-se reunit prèviament per debatre els punts de la vaga convocada (assemblea d’estudiants).
  3. A l’ESO i Batxillerat cal tenir l’autorització de la família o representants legals (segons la LEC, tot i que hi ha una sentència del suprem que diu que no es necessària a partir de 3r d’ESO).
  4. Fer la comunicació a direcció del centre i demanar el registre, document segellat pel centre (via delegat de classe i consell de delegats).
  5. Adjuntar un full d’assistència amb la signatura del assistents a l’assemblea que secundaran la vaga.

Recorda:

  • Exercir la vaga implica recolzar els motius pels quals es fa aquesta i no hauries de secundar-la en cas contrari.
  • És una jornada de reivindicació social, política o laboral. Per tant, una vaga d’estudiants NO és un dia de festa o un dia per quedar-se a casa.
  • La vaga no pot ser causa de cap sanció ni represàlia pel que, per exemple, no es pot perdre el dret a examen.
  • Si no fas ús del teu dret a vaga tens dret a assistir al centre amb plena normalitat.
Publicacions relacionades