MANIFEST. Diem NO al cessament de la TIS de l’Institut Ciutat de Balaguer!

Per la continuïtat i l’estabilitat en educació

L’Assemblea de treballadors de l’Institut Ciutat de Balaguer, ens dirigim a la comunitat educativa, autoritats pertinents i totes les parts interessades amb el propòsit d’expressar les nostres preocupacions, descontentaments i consideracions en relació amb el procés d’estabilització de la Tècnica d’Integració Social (d’ara endavant la TIS) del nostre centre de secundària. En particular, volem assenyalar la manca de transparència, la deficient gestió i l’absència de comunicació prèvia respecte els canvis que s’apropaven, els quals han tingut i tindran un impacte advers en la comunitat educativa.

És trist i desagradable constatar que no hem rebut notificacions oficials amb la deguda antelació sobre un tema tan delicat i cabdal com és el canvi de la TIS en un centre educatiu de màxima complexitat com és el nostre. Els terminis d’aquest procés representen un greu risc per al manteniment de l’estabilitat i continuïtat en l’entorn escolar, especialment pel que fa al suport emocional i socioafectiu, ja que aquest juga un paper crucial en la creació d’un entorn escolar inclusiu i acollidor per a tots els seus membres. Això denota la importància i el respecte que el Departament d’Educació atorga a la inclusió de la qual se n’omple la boca davant dels mitjans. 

En comptes d’això, hem sigut informats per fonts externes i, específicament, per la sensibilitat de la mateixa TIS designada a la nostra institució, qui ens ha alertat sobre la seva decisió de no incorporar-se a la plaça assignada. Tot i això, ens trobem en la situació que la nostra integradora actual passarà a la borsa sense considerar-se el seu valuós paper en la relació amb els alumnes, les famílies i els diversos agents interns i externs del nostre centre educatiu. 

En aquest centre treballem incansablement per a proporcionar un entorn segur i de suport, promovent la igualtat de drets i oportunitats per les nostres alumnes per aconseguir el màxim d’equitat. Hem conreat relacions significatives i de confiança amb ells, i hem implementat estratègies efectives per abordar les seves necessitats emocionals, socials i acadèmiques. Aquesta intervenció socioeducativa proporcionada ha sigut fonamental per al benestar i el progrés dels nostres alumnes, i sempre des de la personalització, ja que molts d’aquests s’enfronten a desafiaments significatius en el seu camí cap a l’èxit educatiu.

El canvi proposat, que implica la rotació d’un membre vital de l’equip de suport educatiu en el tercer trimestre de l’any escolar, planteja una sèrie de preocupacions i desafiaments que no han de passar-se per alt. Entre ells, destaquem:

  1. Impacte en la continuïtat del treball: Canviar la TIS en aquest moment crític de l’any escolar interromp el progrés i la continuïtat de la intervenció emocional i socioafectiva dels alumnes, els quals han establert vincles significatius amb ella i confien en el seu acompanyament per superar problemes, reptes i assolir èxits personals.
  1. Falta de temps per a una transició adequada: El curt període de temps entre la notificació del canvi i la seva implementació no permet una transició adequada, tant en el treball amb les famílies, com en la coordinació d’agents externs i interns del centre, la qual cosa podria resultar en una pèrdua d’informació significativa en el tractament dels alumnes.
  1. Risc en la desvinculació d’alumnes i famílies: El canvi sobtat pot causar inseguretat i estrès en els estudiants per trobar-se en el tercer trimestre del curs, el que pot provocar una desvinculació i una menor disposició per participar en les dinàmiques del centre. A més d’un important daltabaix en el rendiment acadèmic. 
  1. Dilemes ètics i preocupacions per al professional sortint: La TIS sortint enfronta dilemes ètics en deixar els estudiants en un moment crític i potencialment perjudicial per al seu desenvolupament emocional i acadèmic.

A més d’aquestes preocupacions, volem plantejar la necessitat urgent de reclamar l’ampliació de l’equip d’integradors socials en el nostre centre, una opció practicada amb èxit en altres institucions educatives. Un sol TIS no és suficient per abordar les diverses necessitats de suport socioeducatiu dels alumnes en situacions complexes. La incorporació d’un segon TIS permetria una atenció més personalitzada i efectiva, així com una millor coordinació amb els professionals externs, interns i amb l’entorn comunitari.

Per tant, fem una crida a totes les parts involucrades perquè reconsiderin aquesta decisió i busquin alternatives que preservin la continuïtat, estabilitat i ampliació del suport socioeducatiu en el nostre centre. 

Instem les autoritats pertinents perquè considerin aquestes preocupacions i treballin en conjunt amb nosaltres per a trobar solucions que beneficiïn tots els afectats. El nostre compromís amb l’èxit i el benestar dels nostres alumnes és indestructible, i esperem poder abordar aquestes preocupacions de manera constructiva i col·laborativa.

Per la continuïtat, l’estabilitat, l’ampliació i l’èxit socioeducatiu dels nostres estudiants!

ASSEMBLEA DE TREBALLADORS INS CIUTAT DE BALAGUER

14/03/2024

Publicacions relacionades