Mesures preventives SARS-CoV-2

L’empresa ens va comunicar un protocol de mesures que pretenen aplicar per pal·liar l’afectació del coronavirus entre aquelles treballadores i treballadors que compten amb menors al seu càrrec però que, més aviat, semblen destinades a perjudicar el menys possible la producció d’Atento. Entre les mesures parlen de canvis de torn i/o horaris, ampliacions de jornada i/o reduccions, sol·licitud d’excedències especials sense les limitacions del conveni, oferir vacances sense  complir el protocol actual o gaudir-ne en dies separats, etc.


Ens hem adreçat a l’empresa per sol·licitar-los una reunió i negociar les mesures perquè els i les treballadores no haguem d’assumir els costos d’aquestes mesures, perquè les apliquin també a qui hagi de cuidar persones en especial situació de risc i perquè ens expliquin les mesures que es prendran en relació al contagi per coronavirus d’un/a treballador/a o de famílies. L’empresa, però, s’hi ha negat. Com sempre, això és el que hi ha i Atento ni consulta, ni negocia ni arriba a acords.
Les mesures comunicades són totalment insuficients i persegueixen que siguem els i les treballadores qui assumim tots els costos d’aquesta situació. Per a la CGT, les cures només poden ser considerades un deure públic inexcusable dels previstos a l’article 28.1.h del conveni d’aplicació i l’article 37.3.d) del ET, previ avís i justificació. I, en aquest sentit, hem adreçat un escrit a l’empresa.


En relació a la prevenció, hi tornen: han posat cartells amb recomanacions sobre higiene però seguim esperant els dispensador de gel hidroalcohòlic i, de moment, es neguen a col·locar als llocs de treball el material necessari per desinfectar-los. Per fer la neteja de la plataforma, només hi ha una companya d’una empresa externa que fa tots els possibles. Però, com és evident, tota sola no pot netejar una oficina tan gran; i menys encara si tampoc no li proporcionen ni els mitjans ni les eines per a garantir la seva seguretat i la dels i les treballadores d’Atento.

Tot amb tot, seguirem exigint que compleixin amb la seva obligació de garantir un lloc de treball segur i amb l’obligació d’informar i consultar els/les representants dels i les treballadores.

Lleida, 15 març 2020

Publicacions relacionades