Reunió amb el vicerector de professorat. 29.04.21

 Assistents: Sisco Giné (Vicerector de professorat), Agustí Liñan i Pepa Valls (CGT), Marc Macià (UGT) i Natxo López (CCOO). 

En primer lloc, el vicerector ens confirma està arreglat el tema referit a la negociació de les hores sindicals que s’havia acordat amb l’anterior comitè d’empresa. I quan establim l’acord ja els hi comunicarà. No ens queda clar si aquesta gent que ja no està al comitè seguirà tenint dret a reducció de crèdits de docència. 

En segon lloc, posa al damunt de la taula la proposta referida al tema de les hores sindicals pel curs 21-22. En principi es proposa com un acord temporal, pendent de ser revisat de cara al proper curs. 

La concreció de la proposta és fer un prorrateig en funció de les 1650 hores anuals treballades (contracte a temps complert) i el número de crèdits que fa cadascú. La idea és fer una regla de tres multiplicant els crèdits que imparteix cadascú amb les 440 hores sindicals que ens corresponen cada curs i dividir-ho per 1650 (hores totals de dedicació d’un contracte a temps complert). Aquest seria el nombre de crèdits màxims que podria agafar cada persona. 

En base a aquest còmput , cada persona del comitè d’empresa decideix quants crèdits es descompta o si renuncia a agafar hores sindicals. Se li fa saber que tenim dret a acumular creditatge si hi ha algú que hi renuncia. 

Aquest acord es planteja com a revisable de cara al curs 22-23. El vicerector explicita que l’acord ha de quedar per escrit però que ara en aquests moments ens corre pressa arribar a un acord en relació al tema de les hores perquè els POA(s) dels departaments estan en fase de construcció. 

Li diem que traslladarem aquesta proposta al comitè d’empresa i que en breu li farem saber si aquest acord es valida i, en el cas que sigui que si, quants crèdits agafa cada persona. 

Se’ns informa d’altres temes, emplaçant-nos a parlar-ne en properes reunions: 

  • Al març-abril de l’any 2022 està previst fer un concurs d’associats. S’ha de pensar en l’estructura organitzativa.
  • S’ha de pensar, també, en l’elaboració dels criteris pels professors associats.
  • S’ha de parlar també sobre la promoció horitzontal. 

Finalment ens comenta que en la major brevetat possible s’ha de donar el nom d’una persona del comitè d’empresa per a que formi part d’una comissió avaluadora dels criteris de lector. Aquesta persona ha de tenir 3 sexennis de recerca. 

COMITÈ EMPRESA PDI LABORAL UDL 
29 ABRIL 

Publicacions relacionades