Reunió amb Vicerectorat Comissió d’Ordenació Acadèmica. 19.05.21

Assistents: Vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Paquita Santiveri, i el Vicerector de Professorat, Sisco Giné. Comitè PDI Funcionari: Enric Llurda, Manel Portero i Carolina Villacampa. Comitè PDI Laboral: Marc Macià, Sílvia Campanera.

Hora d’inici: 13h

  1. Es sol·licita per part de l’Enric Llurda la Planificació acadèmica pel curs vinent. La Vicerectora Paquita Santiveri explica que als grups mitjans s’haurà de mantenir la distància de seguretat de metre i mig, es mantindrà la docència híbrida.
  2. Sílvia Campanera demana aclariment sobre si donades les circumstàncies per la COVID dels grups més reduïts es persisteix en la línia d’ajustament de la plantilla. La Vicerectora Paquita Santiveri nega que sigui un ajustament diu que no hi haurà reducció però sí racionalització (eufemisme sinònim).
  3. Expressa la Vicerectora que la UdL mantindrà pel curs vinent la presencialitat entre un 50-70% que deixarà a cada centre que decideixi el percentatge.
  4. Sí que reconeix que s’ha aprovat per Claustre que es desactiva de cara al curs vinent les assignatures amb menys de 10 estudiants. De fet la professora de Dret, Carolina Villacampa, assistent a la reunió explica que a la seva facultat s’ha exclòs una assignatura amb 17 alumnes i que és d’importància per la carrera posterior com és Dret Local. Villacampa pregunta pels criteris de planificació, insisteix que cal fer servir criteris acadèmics, no econòmics. Pregunta si el reglament es modificarà i si es pensa democratitzar el sistema d’aprovació.
  5. La Vicerectora Santiveri admet que la informació no flueix, que en alguns centres ho han fet però la majoria no ha transmès la informació. Insisteix que el reglament es va consensuar amb els centres (però no amb els agents socials).
  6. El 23 de maig havien d’entrar en vigor la nova normativa de presencialitat a les classes per la normativa del PROCICAT però a la UdL consensuat amb Departaments i la Comissió d’Ordenació Acadèmica van decidir per dues setmanes no augmentar la presencialitat donat que si sortien grups amb algun positiu per COVID podrien haver confinaments que afectessin als exàmens. Així la UDL manté la presencialitat del 30%.
  7. L’Enric Llurda pregunta a Paquita si ja s’ha pensat que els comitès sindicals de Funcionaris i Laborals puguem formar part de la Comissió d’Ordenació Acadèmica ella diu que la propera reunió del 1 de juny ho sotmetrà a vot. L’Enric li pregunta per la seva opinió personal i ella diu que no vol que hi siguem però que ho sotmetrà a votació i acatarà la majoria. El que se sotmetrà a votació es si podem acudir a aquesta comissió amb veu i sense vot. Tant la

Paquita com el Sisco diuen que com a professors podem participar en les decisions dels nostres departaments, Enric insisteix que per llei els sindicats hem d’estar en la pressa de decisions respecte l’ordenació acadèmica i professorat. Ens diuen que ja estem a la Comissió d’Avaluació, Marc Macià recalca que hem d’estar en totes les comissions que considerem oportunes de la UdL amb veu i amb vot. Que cal democratitzar els procediments de la Comissió d’Ordenació Acadèmica.

  1. Marc Macià demana transparència en la informació, en l’accessibilitat quan es canvien reglaments, Carolina Villacampa diu que sap que s’està elaborant un nou reglament per als estudis de segon grau, Màster i que es compti amb tota la comunitat. Macià demana més sensibilitat social, no fer pagar justos per pecadors. Recorda que els representants legítims dels treballadors/es són els Comitès d’Empresa i les Juntes de Personal Acadèmic.
  2. Sisco Giné explica que per la signatura de contractes dels Associats a cada Centre hi haurà un despatx accessible per tal de poder realitzar la signatura digital. Que la setmana que ve (dilluns) s’enviarà un correu sobre la renovació i nova contractació de professorat associat. A la propera Comissió de Personal Acadèmic es passaran les places d’associats i les noves places de lector proposades.

Finalització: 14h.

Lleida, 19 abril 2021
JPF-PDI i CE PDI LABORAL UdL

Publicacions relacionades
Llegir més

Recuperem la Universitat!

A la CGT seguim caminant! No deixem ningú fora, no farem cap PAS enrere. Revertim juntes la precarietat…