Reunió amb vicerectors de professorat i d’ordenació acadèmica amb el Comitè PDI Laboral. 09.04.21

ASSISTENTS:

Per part UdL: Sisco Gené i Paquita Santiveri
Per part del Comitè: Javier Álvarez i Teresa Capell (UGT), Agustí Liñan (CGT) i Paloma de Barron (CCOO)

Convoquem aquesta trobada a petició del comitè d’empresa i plantegem 2 punts a tractar:

  1. HORES SINDICALS

Expliquem als representants de la UdL que el seu acord amb l’anterior Comitè no té en compte la Llei Sindical (LOLS) i se salta els drets sindicals de cadascun dels treballadors.

El seu acord consistia en atorgar 25 crèdits a repartir entre tots els membres del Comitè d’Empresa del PDI-laboral i solament permetia agafar hores a aquells treballadors i treballadores que estan a temps complet.

Li fem saber que tot això és il·legal, ja que cada delegat o delegada, ja sigui a temps complet com a temps parcial, té dret a 40 hores mensuals donat el nombre de treballadors totals del PDI laboral (1134). I que aquestes hores ja les pot agafar l’endemà d’haver estat escollit o escollida. Per tant, hem de buscar un acord que contempli aquest marc legal.

Ens comprometem a fer una proposta per dir quants crèdits suposen aquestes 40 hores per delegat. També els hem fet saber que no tothom les agafarà però que el que es necessita és tenir el pacte i que després cadascú decideixi.

D’altra banda ens fan saber que és necessari que l’anterior comitè renunciï al pacte (desembre del 2020) que ja van establir abans de les eleccions sindicals i al llistat de gent que ja van passar per rebaixar crèdits. Parlarem amb els/les companys/es del Comitè per tancar aquest aspecte.

Aquesta setmana presentarem la proposta i concretem la seva aplicació. Hi ha certa pressa a tancar aquest tema perquè ja s’està planificant la docència del curs que ve. Entenem que aquest acord seria d’aplicació a partir del curs vinent.

  1. RETALLADES PLA REEQUILIBRI PRESSUPOSTARI

Mostrem la nostra preocupació i la nostra indignació davant del tour que han fet per les facultats l’equip de Govern i el pla de reequilibri econòmic que plantegen donat que qui acabarà pagant els plats trencats seran els i les treballadores més precàries. Veiem que totes les mesures que volen plantejar no ataquen els privilegis d’alguns i en canvi perjudiquen sobretot al professorat associat. Els ajustos es fan per baix i no per dalt.

Si realment hi ha aquest dèficit (que recordem que bona part és la seva responsabilitat i de l’anterior equip rectoral) facin un pas endavant per prendre mesures que no afectin als més precaris. Per exemple, plantegem i proposem que una possible opció és promocionar jubilacions anticipades com es feia abans, tancar centres o altres espais universitaris per estalviar econòmicament i que aquests estalvis es vagin a salvar contractes de treballadors i treballadores. El tema de les jubilacions sembla interessar al vicerector i ho apunta com a proposta.

Des de la UdL es centres en 4 aspectes per intentar explicar la situació:

  • Finançament Generalitat: la lamentació de sempre que hi ha un infrafinançament per part de l’administració i això és un gran condicionant per a què les universitats puguin gestionar pressupost. Des del Comitè insistim en el que hem dit sempre. Que ens tindran de la mà en aquesta lluita però que tampoc veiem que la UdL vulgui moure fitxa contra la Generalitat o l’Estat. Si sol es converteixen en aplicadors de mesures que li convé a l’administració sempre ens tindrà en contra, els que els espanta és que la UdL sigui intervinguda i busquen qualsevol solució fàcil. Des del Comitè entenem que el finançament és un greu problema però que també insistim en que la gestió de la UdL en els últims anys ha set nefasta.
  • Gestió del PDI: des del Govern de la UdL comenten que s’ha de reconèixer que entre totes han fet coses malament aquest anys. Que la manera de promocionar dins la universitat ha set molt precària perquè no s’han creat suficients places i el recorregut que es té per promocionar és un calvari precari. Respecte als associats diferencia 3 nivells: els originals, els doctorats (falsos associats) i aquells que es dediquin a cobrir reduccions de crèdits dels permanents. Intuïm que aquest últims poden ser el que acaben sent acomiadats, però quan preguntem no ens contesten. Sigui com sigui, acabem pagant sempre els més precaris. Insistim que és voluntat seva que aquestes places per fer carrera universitària siguin o predocs, o postdocs o lectors o el que sigui, però en canvi sempre són places d’associats precaris. Un exemple clar de la mala gestió ha set amb el tema dels EPIF que els hi ha retallat un any per fer la tesi cosa que és del tot inacceptable. A més a més als becaris de doctorat se’ls pot assignar fins a 6 crèdits de docència. I que això també és voluntat de la UdL perquè per molt que digui la Generalitat, a la UAB o a centres de recerca públics per exemple han aplicat el 4rt any. Demanem que la UdL sigui valenta en aquest sentit i ho apliqui també. Han informat que la UdL ha de fer un concurs de professorat associat (per unes 200 persones) cap al març del 2022 (ja que no es convoca cap des del curs 2018-2019). Ens sorprèn una convocatòria d’aquestes característiques, amb la conseqüent càrrega administrativa que portarà a diferents nivells.


-També expliquen que el proper dilluns dia 12 d’abril el VR va a una Taula sectorial amb vicerectors de professorat de les universitats catalanes, on sembla que és debatrà la possibilitat de poder contractar professors associats no vinculats laboralment a altres feines, degut a la situació COVID.

  • Regulació Departamental: expliquen que això no té res a veure amb el pla d’equilibri ja que la UdL és la universitat on hi ha més departament i això és del tot insostenible. La majoria (excepte 3 departaments) queden fora quan es tracta de competir per algun tipus de finançament públic, tal com ha passat amb les beques FI-SDUR per a becaris de doctorat i donades directament als departaments. No hi ha cap altra universitat que tingui tants departaments. Davant aquest plantejament des del Comitè comentem que ens preocupa molt com afectarà tot aquesta mesura a la gestió i la feina que suposarà per la gent del PAS (secretaries i tècnics) i pel propi funcionament dels departaments.
  • Planificació docent: des del Comitè demanem que ens concretin amb claredat com afectarà tot això a la planificació docent i en quina quantitat de crèdits disminuiran totes aquestes retallades. Segons ells, aquesta informació no la tenen ara mateix perquè hi ha facultats que encara no l’han passat. Reconeixen però que afectarà a moltes matèries optatives perquè també són insostenibles. Però la pregunta és: què passarà amb els treballadors? Com els ubicaran? Aniran a carrer? No contesten. Per un altra part, també indiquen que es desplegaran graus i màsters nous, quin personal ho farà?

En resum, ens venen a dir que potser aquets pla de la UdL no l’han sabut explicar i que no tinguem tanta por que les mesures que vindran no són tant dràstiques. Tot i així és evident que hi haurà mesures que afectaran al personal. Però el pitjor de tot no és el curs vinent, sinó que veiem que els propers anys venen retallades de manera sostenible, l’estratègia del gota a gota.

COMITÈ EMPRESA PDI LABORAL UdL

Publicacions relacionades