pinappin up casino1 win kzmostbet casino1win az

Revertim el procés precaritzador a la Universitat. NO A LA LOSU!

Indignades i fartes de tanta precarietat, estudiants i treballadores, convoquem aquest 21 de febrer una jornada de lluita per reivindicar una Universitat realment Pública on la precarietat laboral no hi tingui cabuda i on els  i les treballadores hi tinguin perspectives de futur. El PDI i el PAS en el seu conjunt pot arrastrar durant dècades les conseqüències de no revertir de forma definitiva el procés de precarització que perdura fins avui en dia i en pocs anys es pot arribar al col·lapse del sistema universitari per manca de personal a temps complet.

Amoïnades per la precarització que viuen les nostres universitats, per la falta d’inversió pública que garanteixi un ensenyament de qualitat, per assegurar les condicions laborals de les treballadores de les universitats i pels processos de mercantilització que viuen avui les nostres universitats, DIEM PROU!

Creiem, a més a més, que l’aprovació de la LOSU no resol els grans problemes que té avui la Universitat, sinó que els continua perpetuant. Per això, davant la imminent aprovació al Senat de la LOSU, els col·lectius sotasignants de la UdL, manifestem alguns dels problemes que planteja:

 • L’actual projecte de LOSU no s’ha negociat amb els sindicats i, per tant, no reflecteix els interessos de la majoria dels i les treballadores de les universitats catalanes.
 • La LOSU no presenta cap mecanisme específic de finançament públic ni partida pressupostària associada i, alhora, incentiva les vies de finançament privat. 
 • La LOSU promet reduir la temporalitat del professorat, establint un límit del 8%  a la plantilla però exclou d’aquest càlcul el Professorat Ajudant Doctor i el professorat associat de Ciències de la Salut, que suposen un percentatge important de temporals. 
 • La LOSU tal i com està redactada actualment no garanteix la sortida de la precarització al professorat associat i d’altres figures contractuals precaritzades. Tampoc en garanteix la seva participació legal en projectes d’investigació, la necessària estabilització, l’inici d’una carrera acadèmica clara i definida, ni convertir en una realitat el relleu generacional que representen. A més, tampoc planteja com assegurar la continuïtat laboral de les que tenen contractes predoctorals i postdoctorals
 • Malgrat prometre una carrera per al Personal d’Administració i Serveis (PAS), l’avantprojecte de llei no aporta res de rellevant que modifiqui la situació del PAS. La llei es limita a citar alguns principis generals sobre la seva definició, funcions i caracterització laboral. Es promou i es manté la doble via funcionarial i laboral, consolidant al seu torn la doble escala salarial i sense establir una relació de categories laborals i salarials, remetent al que es disposa per altres normes legals la concreció d’aquestes qüestions. Tot això implica a la llarga una pèrdua de drets de la plantilla enlloc de reduir els terminis d’estabilització. Per tant, la LOSU tampoc garanteix que es posi límit a la temporalitat.
 • La LOSU promet democratitzar la universitat però no estableix cap mesura que millori l’escassa participació de l’estudiantat als seus òrgans de govern. A més, dota de majors competències el Consell Social, òrgan on tenen forta influència representants del teixit empresarial, cosa que condueix a la subordinació de les universitats a les necessitats del mercat.

En definitiva, la LOSU deixa la implementació de tot plegat en mans de les universitats, sense garantir partides pressupostàries ni impulsar cap pla coordinat per acabar amb la precarietat Per tant, rebutgem enèrgicament l’actual redactat de la LOSU per incomplir les principals aspiracions a les quals calia arribar. 

D’altra banda, plantegem algunes reivindicacions urgents que no sol tenen a veure amb l’esmentada llei sinó amb l’escenari precaritzador en general del sistema universitari que cal aturar i que també afecta al conjunt de la UdL:

 1. Un augment del finançament per a les universitats públiques catalanes, especialment pel capítol 1 destinat a la contractació de personal.
 2. Unes condicions laborals dignes per a tot el professorat associat, i assegurar la continuïtat i estabilització de tot els contractes predoctorals, postdoctorals i del professorat lector i garantir l’aplicació de les actualitzacions salarials de tots els contractes.
 3. L’estabilització real del professorat associat que ha fet o està fent vida acadèmica a través de les places corresponents i mitjançant un procés de promoció interna. 
 4. L’estabilització del col·lectiu PAS realitzant un procés que garanteixi la fixesa de totes les treballadores temporals en frau de llei.
 1. Garantir l’augment de plantilla de tot el PAS ja que actualment estan suportant molta càrrega de treball que evidencia les condicions precàries en les que es troben moltes unitats.
 2. Garantir mecanismes per acabar amb l’estructura de vassallatge i feudal que es reprodueix en facultats i departaments, i contra les pràctiques abusives i abusos de poder cap als col·lectius més precaris de la nostra universitat, que tenen una component classista i patriarcal (ja sigui cap al PDI, cap al PAS o cap a l’estudiantat).  

Per tot això fem una crida a la mobilització i participació de la comunitat universitària el proper 21 de febrer a les 12.00 h a una concentració davant de l’edifici del Rectorat de la UdL (Facultat de Lletres), on es farà la lectura del manifest i una roda de premsa.

PROU PRECARIETAT A LA UNIVERSITAT!

NO A LA LOSU!

Comitè d’Empresa del PDI-Laboral / Comitè d’Empresa del PAS-Laboral / Junta de Personal del PAS-Funcionari / Junta de Personal del PDI-Funcionari de la UdL

UGT-UdL

CGT-UdL

SAC-UdL

CCOO-UdL

APA-UdL (Assemblea Professorat Associat)

Doctorandes en Lluita  

Avalot (Joves de la UGT)

Publicacions relacionades