Secció CGT Universitat de Lleida

  • Correu: cgt@udl.cat
  • Telegram: Canal CGT UdL
  • Instagram: @cgtudl
  • Twitter: @cgtenseponent
  • Facebook: @cgtensenyamentlleida
L’objectiu de la CGT-UdL és ser transparent amb tota la informació que es generi, tan a la UdL en general com ens els comitès d’empresa en particular, per a que arribi a tothom. Volem atendre i fer nostres les reivindicacions del conjunt dels treballadors i treballadores.

Defensem un model radical d’universitat pública. Sempre hem donat suport a les reivindicacions esdevingudes en el sí de la UDL els darrers anys. El suport al conflicte col·lectiu amb els Doctorands (EPIF), l’organització del professorat associat constituït en l’assemblea APA-UdL o les mobilitzacions esdevingudes els últims anys arran de les denúncies per abús de temporalitat del col·lectiu del PAS laboral.

Posem a disposició dels i les treballadores de la Universitat la representativitat que puguem tenir en els comitès del PDI (ja la tenim) i del PAS Laboral (esperem tenir-la a partir de novembre). 

Els treballadors proposen i decideixen. Els comitès acaten!
Hem de ser-hi!

Darreres publicacions