Treballem per ser un sindicat feminista, antiracista i descolonial

Som un sindicat feminista. Combatem el patriarcat en totes les seves formes. Denunciem tota estructura que faciliti condicions per a la continuïtat de jerarquies que prevalguin als homes sobre les dones en qualsevol entorn del PDI (o del PAS)…

Som un sindicat feminista

  • Combatem el patriarcat en totes les seves formes.
  • Denunciem tota estructura que faciliti condicions per a la continuïtat de jerarquies que prevalguin als homes sobre les dones en qualsevol entorn del PDI o del PAS.
  • Lluitem per a eradicar qualsevol forma d’assetjament sexual o de demèrit cap a les dones.
  • Demanem que els òrgans de decisió, els grups de recerca, els departaments i instituts, les facultats i l’equip de govern de la nostra universitat tendeixin cap a la paritat entre dones i homes.
  • Reclamem equiparar el reconeixement de la maternitat als estàndards europeus (18 mesos per la Comissió Europea en lloc de 6 mesos a la UdL), facilitant a les dones l’accés a places amb contractació indefinida de PDI i de PAS.
  • Proposem que s’estableixin criteris de discriminació positiva cap a les dones, amb quotes de gènere als contractes indefinits al PDI i al PAS, per a revertir la sobrerepresentació masculina als llocs de treball amb millors condicions laborals. 
  • I, per descomptat, ens alineem amb el moviment feminista en el qüestionament de les condicions que provoquin que a la UdL es reactivi qualsevol tipus de masclisme o reacció patriarcal.
Publicacions relacionades