Treballem per ser un sindicat feminista, antiracista i descolonial

Combatem el patriarcat en totes les seves formes.

Denunciem tota estructura que faciliti condicions per a la continuïtat de jerarquies que prevalguin els homes sobre les dones en qualsevol entorn del PAS i de la UdL.

Posar fi a les lògiques masclistes a la Universitat. Lluitem per a eradicar qualsevol forma d’assetjament sexual o de demèrit cap a les dones.

Demanem que els òrgans de decisió, les unitats, els grups de recerca, els departaments i instituts, les facultats i l’equip de govern de la nostra universitat tendeixin cap a la paritat entre dones i homes.

Apostem per una política laboral que reconegui les tasques de cura.

Reclamem equiparar el reconeixement de la maternitat als estàndards europeus (18 mesos per la Comissió Europea en lloc de 6 mesos a la UdL), facilitant a les dones l’accés a places amb contractació indefinida del PAS (i al PDI).

Proposem que s’estableixin criteris de discriminació positiva cap a les dones, amb quotes de gènere als contractes indefinits al PAS (i al PDI), per a revertir la sobrerepresentació masculina als llocs de treball amb millors condicions laborals.

I, per descomptat, ens alineem amb el moviment feminista en el qüestionament de les condicions que provoquin que a la UdL es reactivi qualsevol tipus de masclisme o reacció patriarcal.

Més sobre la Secció CGT Universitat de Lleida AQUÍ

Publicacions relacionades
Llegir més

Sobre la secció CGT UDL

Des de fa anys, en l’àmbit de les universitats públiques catalanes, la CGT hem estat denunciant aquest procés…