Inspecció de treball requereix la Subdelegació del Govern a pendre mesures correctores en matèria de salut i seguretat laboral pel lamentable estat en que es troba l’edifici d’extrangeria a Lleida

El Sindicat CGT va denunciar al mes de juliol davant d’Inspecció de Treball les greus deficiències de l’edifici situat a Prat de La Riba 36.

Inspecció de Treball ha requerit a Subdelegació del Govern a Lleida a que subsani les deficiècies detectades en materia de riscos laborals pel lamentable estat que presenta l’edifici d’Extrangeria a Lleida, situat a Prat de La Riba 36.

Inspecció actúa per la denuncia presentada pel sindicat CGT al mes de juliol.

Concretament, la Secció Sindical de CGT de l’Administració General de l’Estat a Lleida denunciava al mes de juliol les lamentables condicions en que es troba l’edifici de les dependències d’Estrangeria a Lleida situat a l’avinguda Prat de la Riba, 36, edifici depenent de la Subdelegació del Govern.

En concret aquest problema el trobem a la primera planta i a l’escala d’emergència.

Planta Primera:

  • Degut a la condensació en el sistema de climatització (circuït) del sostre, s’han format una sèrie de forats produïts per la pròpia condensació formant una considerable quantitat de goteres, fent malbé el parquet/terra, fins i tot s’ha tingut que desplaçar funcionariat de lloc de treball pel perill generat per la seva seguretat, ja que pot ser que alguna placa del sostre caigui i el perill d’electrocució.

Escala d’emergències:

  • Tallada amb una cinta de la policia per seguretat i per evitar relliscades i caigudes, la qual cosa vol dir que no existeix sortida d’emergència de l’edifici .

Des de CGT, lamentem que sigui Subdelegació de Govern qui se salti la normativa de Seguretat i Salut Laboral, perjudicant greument als i les treballadores de l’edifici d’Extrangeria.

SECCIÓ SINDICAL AGE CGT LLEIDA

Lleida, 17 de gener de 2024.

Publicacions relacionades