No ens queda cap altra opció que denunciar la Universitat de Lleida

Els i les investigadores postdocs de la UdL amb finançament d’ajudes competitives externes reclamen el pagament dels triennis i dels increments retributius.

Diversos/es representants del col·lectiu d’investigadors/es postdoctorals de la UdL, acompanyats per membres del Comitè d’Empresa del PDI-L, segueixen exigint el pagament dels complements d’antiguitat (triennis) i l’increment retributiu (aquest des del 2022) que la universitat es nega a fer efectius. També recorden que aquestes reclamacions ja està en mans d’Inspecció de Treball de la Generalitat.

Aquests investigadors/es de reconeguda trajectòria científica estan contractats/es mitjançant programes competitius de finançament extern (majoritàriament estatal i/o del la Generalitat), concretament: Margarita Salas, María Zambrano, Ramón y Cajal, Beatriz Galindo, Beatriu de Pinós, Juan de la Cierva i Campus Iberus. El curs passat ja es va fer una acció semblant amb la presentació d’una reclamació individual per part dels investigadors/es afectades. Tanmateix,  el Comitè d’Empresa mostra la seva sorpresa i indignació davant el silenci administratiu de la universitat de Lleida, fet que ha provocat que es tornin a emprendre mesures que permetin avançar en  les seves reivindicacions. 

El col·lectiu afectat demana al rector que doni resposta a les seves peticions que consideren legítimes, considerant el greuge amb el personal investigador postdoctoral de finançament intern UdL i amb la resta d’universitats públiques catalanes, així com la discriminació d’aquest col·lectiu. A més, entre altres aspectes, compten amb sentències judicials que les avalen i, concretament una del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació als triennis.

A més, pel que fa a l’abonament dels triennis es troba regulat per l’article 24 del I CONVENI Col·lectiu del Personal Docent i Investigador de les universitats públiques catalanes que és el marc que regula a aquests treballadors/es, així com l’Estatut dels Treballadors on ho especifica clarament en l’article 15.6 i la normativa europea (Directiva 1999/70/CE, clàusula 4).

Així mateix, també reclamen l’abonament de l’increment retributiu i que es troba regulat a les lleis de pressuposts generals d’Estat per l’any 2022 i 2023 amb el reial decret llei 18/2022.

El compliment de les obligacions d’abonament de l’antiguitat i de l’increment retributiu per part de la UdL per a tots els empleats públics, inclòs personal laboral temporal (aquests investigadors postdoctorals ho són). La UdL exclou a aquests treballadors i treballadores públiques, beneficiaris d’ajudes externes, en general altament competitives, d’aquest drets.

El i les representants sindicals consideren intolerable aquest silenci per part de la UdL, i creuen que és simplement una qüestió de voluntat política. Per tant, davant aquest menysteniment a les seves reclamacions no els queda cap altra opció que, a través dels serveis jurídics corresponents, interposar una denúncia al Jutjat Social de Lleida com una mesura de pressió per a que la UdL  compleixi amb les seves responsabilitats.

COMITÈ EMPRESA PDI LABORAL UdL

18 octubre 2023

Publicacions relacionades
Llegir més

Donem el tomb al model!

Candidatura Eleccions sindicals PAS Laboral UdL 2022 Tècnics i administratius Noèlia JiménezTècnica especialista en publicacions. Edicions i Publicacions…